Despre Noi

2015

Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” oferă posibilitatea elevilor de a se forma pe o rută profesională directă sau progresivă şi de a-şi forma competenţe teoretice şi practice la standarde europene care să le permită integrarea socio-profesională sau continuarea studiilor, valorificând astfel pregătirea tehnică dobândită.

Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” îşi propune ca finalitate:absolvenţi educaţi şi instruiţi, capabili de inserţie profesională şi socială rapidă.

2015

Misiunea şcolii noastre este:
• de a pregăti specialişti în domeniile şi calificările cerute pe piaţa muncii;
• de a dezvolta priceperi si deprinderi care sa permită elevilor să se integreze socioprofesional;
• de acrea un climat de siguranţă fizică şi libertate spirituala pentru elevii scolii;
• de a dezvolta parteneriate locale si europene pentru implementarea valorilor cuprinse in ethosul scolii si pentru promovarea valorilor europene;
• de a imbunatati sistemul de management si de asigurare a calitatii, pentru ridicarea calitatii educatiei oferite;
• de a motiva elevii pentru realizarea de performante;
• de a forma si de a dezvolta la elevi valori etice si democratice;
• de a pregati elevii pentru viata;