GDPR

Protectia datelor cu caracter personal

I. Prelucrarea datelor la nivelul LICEULUI TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA

1) Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal

Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal

Citeste aici

2) Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:

a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces la datele dvs. personale

Citeste aici

b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare la datele dvs. personale

Citeste aici

c) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere la datele dvs. personale

Citeste aici

II. Legislatie relevanta:

1. Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Citeste aici

2. Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Citeste aici

III. Link-uri utile:

1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Citeste aici

2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Citeste aici