Activități Extrașcolare

Interacţionez, mă adaptez, comunic şi învăţ

prof. coordonator: Maria Mărginean

Pentru a împlini cu succes dezideratele învăţământului românesc ne propunem să-i obişnuim pe elevi să dezvolte relaţii constructive cu cei din jur, să-şi formeze atitudini pozitive în faţa diferenţelor şi asemănărilor care există între persoane, să manifeste toleranţă, acceptare, prietenie, armonie în interacţiunile lor. Proiectul a fost demarat în anul şcolar 2010-2011 şi a fost inclus în CAE.

Noile orientări ale educaţiei de azi se axează pe ideea de incluziune şi egalizarea şanselor tuturor elevilor. Întâlnirile programate se vor desfăşura sub formă de activităţi comune prin care se urmăreşte înţelegerea de către elevi a faptului că pot fi parteneri egali în învăţare, muncă, acţiuni comunitare şi activităţi creative-recreative.

Elevii trebuie ajutaţi să intre în viaţă cu încredere, să fie dornici să-şi înţeleagă semenii. De succesul acestor întâlniri depind multe din experienţele lor ulterioare.

Activităţile/proiectele de acest tip sunt esenţiale în formarea şi cultivarea deprinderilor profesionale ale elevilor participanţi, iar participarea la acţiuni comune de învăţare le va oferi experienţe noi, indispensabile în formarea lor ca viitori cetăţeni activi şi responsabili ai comunităţii.

Proiectul „Interacţionez, mă adaptez, comunic şi învăţ” este unul social transdisciplinar (cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, orientare carieră) care cuprinde mai multe concursuri între elevii participanţi ai şcolilor din parteneriat. Numărul de elevi implicaţi sunt de aproximativ 400.

Activităţile proiectului:
 • Activitate culturală cu elevi şi părinţi a Sărbatorilor de iarnă “Pasiuni, tradiţii şi manifestări artistice”, precum şi prezentare de carte a Editurii “Ecou Transilvan”.
 • Concurs de referate şi eseuri pe tema “Metode de învăţare şi de utilizare a internetului în procesul de învăţare”.
 • Revoluţia tehnologică, inovaţii inginereşti , concurs de prezentare filme didactice pe tema “Inginerie si inovaţie”.
 • Prezentarea ofertei în cariera tehnică, deschiderea oferită de paleta liceelor tehnologice absolvenţilor de liceu, aplicare şi interpretare teste de orientare în carieră.
 • Raport de activitate, diseminare.
Proiectul urmăreşte:
 • Promovarea cooperării, munca în echipă a elevilor din cele trei instituţii în vederea formării unor atitudini de acceptare şi valorizare a fiecărei persoane.
 • Cultivarea pasiunilor în mod constructiv pentru fiecare elev în parte, valorificarea acestora.
 • Realizarea dialogului, a comunicării şi a competiţiei între elevii din şcoli diferite care sunt în clase terminale.
 • Conştientizarea elevilor aflaţi în pragul examenelor asupra importantei acestui pas pentru viitorul lor si încurajarea discuţiilor legate de acest subiect cu elevii din alte scoli,care au aceleaşi preocupări.
 • Motivarea elevilor în prin compararea tuturor posibilităţilor pe care le oferă societatea actuală şi alegerea celei mai potrivite oferte pentru fiecare.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Socializarea şi îmbogăţirea experienţei personale a copiilor.
 • Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi de muncă în echipă a elevilor.
 • Familiarizarea elevilor cu deficienţe de auz cu stilul de lucru al elevilor din alte şcoli.
 • Realizarea activităţilor propuse de proiect.
 • Realizarea capacităţii de adaptare la nou, pentru a uşura tranziţia ce urmeză în viaţa lor.
 • Desfăşurarea unor expoziţii de lucrări practice (picturi, fotografii, ornamente) realizate din pasiunile lor personale.
Grupul ţintă:
 • Elevii claselor terminale de gimnaziu şi anume: clasele a VII-a, respectiv a VIII-a.
 • Elevii claselor terminale claselor de liceu clasele a XI-a, respectiv a a XII-a.

Postări înrudite

România – între realitate şi ficţiune

prof. coordonatori: Alexandrina Lişcan şi Georgeta Fonai

2016

Nimeni nu este de neînlocuit; şi, cu toate acestea, OMUL face diferenţa. Început cu câţiva ani înainte, la iniţiativa...

Citeste mai mult